Contact

1.      Date de contact

Denumire: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman
Sediu: Jud. Teleorman, Mun. Alexandria, str. Dunării, nr.1

Telefon: 0247/310.155, 0247/312.944, 0247/315.915
Fax:  0247/311.164
Adresa e-mail: ajofm@tr.anofm.ro
Adresa pagina web: http://www.teleorman.anofm.ro/

 

2.      Program de funcţionare

Luni - Joi:  08.00 - 16.30

Vineri:  08.00 - 14.00

 

3.      Program de audienţe

 

Director Executiv Adjunct: Dumitraşcu Liviu

 

Luni - Joi:  08.00 - 16.30

Vineri:  08.00 - 14.00

Înscrierile se pot face la registratura instituţiei sau  la numărul de telefon: 0247/310.155.

 

4.      Petiţii

Petiţiile pot fi depuse la sediul instituţiei sau transmise pe adresa e-mail: ajofm@tr.anofm.ro.

 

5.      Responsabil cu furnizarea informaţiilor de interes public, conform Legii 544/2001

 

Mihaela Cirjan-Marinescu - inspector superior

Compartiment Monitorizare Proiecte Finantate FSE, informatica si managementul bazelor de date                          

Contact: telefon: 0247/310155

e-mail: mihaela.cirjan@tr.anofm.ro