Responsabil cu furnizarea informatiilor de interes public: Mihaela Cîrjan-Marinescu, inspector superior - Compartiment Monitorizarea proiectelor finanțate din FSE, informatică și managementul bazelor de date  , tel. 0247/315.915; e-mail:  mihaela.cirjan@tr.anofm.ro

§  ACHIZITII PUBLICE

§  DECLARATII DE AVERE

§  DECLARATII DE INTERESE

§  BILANTUL CONTABIL (anul 2015)

§  BILANTUL CONTABIL (anul 2017)

§  BILANTUL CONTABIL (31.03.2018)

§  BUGETUL INSTITUTIEI  (2016)

§  BUGETUL INSTITUTIEI  (2017)

§  BUGETUL INSTITUTIEI  (2018)

§  SITUATIA LUNARA A PLATILOR LA ZI (executie bugetara-31.07.2017)

§  SITUATIA LUNARA A PLATILOR LA ZI (executie bugetara-30.06.2018)

§  SITUATIA  DREPTURILOR  SALARIALE PE CATEGORII DE FUNCTII

§  PROGRAME SI STRATEGII

§  ANUNT COLECTIV DEBITORI 2016

§  PLAN ACHIZITII 2016

§  CENTRALIZATOR CONTRACTE ACHIZITII 2016(peste 5000Euro)