ü  LEGEA nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicata*), privind ucenicia la locul de munca

ü  HOTĂRÂRE nr. 855 din 6 noiembrie 2013, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005, privind ucenicia la locul de muncă